Persbericht aanleg terrein

Persbericht D-MON Hockey

Dendermonde zet zich op de kaart met eerste hockey-frisbeeterrein voor (jong) sporttalent!

15/04/2021. Onze stad bruist van sportief talent dat zich in een van de vele sportclubs op een positieve manier wil ontplooien. Dankzij het ambitieuze sportplan van de stad dat op 20 maart werd voorgesteld, krijgen vele clubs nu de kans om hun werking op een haalbare en kwaliteitsvolle manier verder uit te bouwen. D-MON Hockey slaat de handen in elkaar met frisbeeclub Dendermonde Ultimate Club en wil investeren in het eerste gecombineerde hockey-frisbeeterrein van Vlaanderen.  

In 2017 sprong de stad Dendermonde in het oog van de Vlaamse Hockey Liga (VHL). De geografisch meer dan gunstige ligging – voldoende afgelegen van andere clubs – zorgde voor potentieel in het Vlaamse hockeylandschap. En wát een potentieel. Na enkele initiatielessen voor de jeugd, begeleid door de VHL zelf, beslisten enkele ouders hun schouders te zetten onder de uitbouw van de club.

Begin 2018 zag de vzw met bijhorend bestuursorgaan het licht. De vele vrijwilligers schrijven met hun inzet en enthousiasme mee aan het verhaal van D-MON Hockey. Nu, nog geen drie jaar later, is de hockeyclub een van de snelst groeiende in Vlaanderen met om en bij de 200 leden. Extra bijzonder als je ziet dat het Belgische hockeylandschap algemeen in volle groei is.


Huidige situatie

Momenteel gaan trainingen en wedstrijden door op het kunstgrasveld aan de sporthal in Sint-Gillis, waar ook voetbalclub Jong-Sint-Gillis, rugby en frisbee trainen. De dynamiek en het enthousiasme zijn ongezien! 

D-MON Hockey is een jonge club, waardoor de nood aan extra uren op het kunstgrasveld jaar na jaarstijgt. De jongste ploegen starten op 1/8ste van een volledig terrein, maar spelen na vijf jaar al op een volledig kunstgrasveld. Jong-Sint-Gillis kent een gelijkaardige evolutie. ➔ Eind 2019 is daarom noodgedwongen een ledenstop ingevoerd, zowel bij D-MON Hockey als bij Jong-Sint-Gillis. ➔ Sinds september 2020 speelt D-MON Hockey niet langer alle wedstrijden in Dendermonde. Op eigen voortouw werd een oplossing gezocht en gevonden, met grote dank aan het Gemeentebestuur van Buggenhout. Zij stellen een half kunstgrasveld ter beschikking, waar allejeugdploegen tot en met 12 jaar terechtkunnen. De club investeerde hiervoor 5.150 euro  eigen middelen.

De druk wordt echter onhoudbaar, de wachtlijsten te lang. Niet alleen de allerjongsten schuiven aan, ook (jong)volwassenen die ernaar uitkijken om samen met hun vrienden een sportieve uitdaging aan te gaan of ouders die wat basics willen aanleren om met hun kinderen te kunnen spelen. 

Zuurstof voor de toekomst!

D-MON Hockey gelooft in de kracht van sport en ziet heel veel potentieel in het voorgestelde plan van de stad voor de herinrichting van de sportinfrastructuur in Grembergen. 

Het B-terrein aan de Oud Kerkhofstraat in Grembergen komt vrij nadat voetbalclub KAVD heeft aangegeven zich te willen hervestigen op de nieuw te realiseren sportsite in Sint-Gillis-bij-Dendermonde. Daardoor kan dit terrein aangewend worden om een gecombineerd hockey-frisbeeterrein aan te leggen, het eerste in Vlaanderen. Na Brugge en Mechelen is dit slechts 3devolwaardige frisbeeterrrein in Vlaanderen.

Samenwerking met andere sportverenigingen en scholen is nu al in de maak, zodat het terrein maximaal ingezet kan worden voor de inwoners van Dendermonde en omgeving.

De kost voor de aanleg van een waterkunstgrasveld voor hockey bedraagt ongeveer 700.000 euro(incl. BTW). Een gigantisch bedrag voor een jonge club. De club rekent voor ongeveer de helft van dit bedrag op subsidies van de stad Dendermonde en Sport Vlaanderen. De andere helft is te financieren met eigen middelen en leningen van leden, sympathisanten en banken. 

Er zijn diverse inspirerende hockeyclubs uit de omgeving die recent een gelijkaardig project hebben gerealiseerd en ons enthousiast bijstaan met raad en daad. 

Kortom, de club is ervan overtuigd klaar te zijn voor deze uitdaging!

In cijfers• 190 leden • 11 jeugdploegen in competitie (U7 tem U19) • 50% meisjes en 50% jongens • G-hockeyploeg • 1 volwassenenploeg • 12 aspirant-initiatoren • Eigen sportieve cel • Eigen scheidsrechterscel • Enthousiast feestcomité • Deskundig bouwteam • 7-koppig bestuur

Contactgegevens

Catherine Zenner, communicatie, 0478 99 53 11 of [email protected]