Een deel van je lidgeld bij D-MON Hockey gaat naar aansluiting bij de Vlaamse Hockey Liga. Op die
manier ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Wat houdt
dat concreet in?

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

De verzekering lichamelijke ongevallen geldt voor:
– trainingen, stages, wedstrijden, sportkampen
-in binnen- en buitenland
– en voor de bijhorende verplaatsingen.

Welke acties neem je bij een ongeval?

 1. Gebruik dit aangifteformulier.
 2. Laat het geneeskundig getuigschrift zo snel als mogelijk invullen door een arts.
 3. Bezorg het ingevulde aangifteformulier vervolgens aan secretaris@dmon.be, zodat het tijdig
  kan worden bezorgd aan Belfius. Opgelet: Belfius dient uiterlijk 8 dagen na het ongeval te
  beschikken over de aangifte en het volledig ingevulde medische getuigschrift.
 4. Vanaf dan gebeurt de afhandeling van het dossier rechtstreeks met Belfius. Na ontvangst van
  het aangifteformulier zal Belfius het nummer van het dossier mededelen. De verzekering
  lichamelijke ongevallen zal de medische kosten vergoeden na tussenkomst van andere
  verzekeringsorganismen, zoals het ziekenfonds en de hospitalisatieverzekering. Per ongeval
  geldt een franchise van 25 euro.

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vergoedt de schade die een lid berokkent aan iemand
anders (een derde). Er dient schade te zijn, veroorzaakt door de fout van een lid en er dient een
duidelijk verband te zijn tussen de schade en de ‘dader’.

Welke acties neem je indien zich een burgerlijk ongeval voordoet?

 1. Vul dit aangifteformulier in.
 2. Neem contact op met secretaris@dmon.be