Respect – afspraken

AanspreekPunt Integriteit (API)

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag  van anderen dat persoonlijke grenzen overschrijdt. Kom je in aanraking met pesterijen, discriminatie, racisme, ongewenst seksueel gedrag … Weet dat je hiervoor bij ons terechtkan. Onze club tolereert geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag. Alle meldingen worden steeds ernstig genomen en behandeld in alle discretie en objectiviteit. Er worden geen stappen ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de melder.

Aanspreekpunt Integriteit: Catherine Zenner – 0478 99 53 11 – api@dmon.be